SKANSEN OCHLA, ZIELONA GÓRA, WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE, MUZEUM REGIONALNE